Trường THPT Kim Xuyên hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng việc đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức và nhân cách. Tư tưởng của Người không chỉ là kim chỉ nam cho đường lối lãnh đạo của Đảng mà còn là sợi chỉ đỏ cho mọi hành động của đảng viên và quần chúng nhân dân tiến bộ. Đối với ngành giáo dục, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thì nhiệm vụ tối quan trọng hàng đầu đó chính là đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt trong các nhà trường. Bởi trong môi trường giáo dục luôn luôn có sự hiện hữu của người thầy với hoạt động chủ đạo là dạy và hoạt động chủ động của trò là học. “Dạy thật tốt” theo nguyên lí giáo dục là đào tạo thế hệ trẻ thành những người lao động phát triển toàn diện, sẵn sàng tham gia lao động và bảo vệ Tổ quốc; “học thật tốt” là khắc phục khó khăn, tiếp thu những kiến thức khoa học để tham gia xây dựng quê hương, có lí tưởng và sẵn sàng cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Làm tốt hai nhiệm vụ ấy sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước nói chung và ngành giáo dục nói riêng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Chính vì vậy mà Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục và đào tạo phải được xem là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người, động lực trực tiếp của sự phát triển. Ngành giáo dục giữ vai trò chủ đạo then chốt trong việc giáo dục tri thức bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Khắc ghi lời dạy của Bác, Trường THPT Kim Xuyên hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng việc đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” nhằm tăng chất lượng giáo dục, đào tạo ra những con người mới phát triển toàn diện.

Để có được lớp lớp thế hệ trẻ năng động và sáng tạo, miệt mài nghiên cứu khoa học, có lập trường tư tưởng vững vàng, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, Bác Hồ nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của các cô giáo, thầy giáo rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị; phải ra sức đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ Và “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Lời dạy của Bác là lời nhắn nhủ, khích lệ động viên các nhà giáo kiên định với sự nghiệp trồng người và luôn xứng đáng với nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.

Hưởng ứng cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục tức là đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” thông qua Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... gắn việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kỉ luật và tác phong khoa học trong công việc của cán bộ, giáo viên và học sinh; mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng kí, thực hiện sáng tạo“Một việc tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Những cuộc vận động, phong trào này có tác dụng tích cực đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của nước nhà.

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là sự vận dụng sáng tạo nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động nhằm mục đích: “Làm cho đội ngũ Nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và toàn thể cán bộ viên chức trong toàn trường nhận thức những nội dung cơ bản và ý nghĩa về tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của mỗi thầy cô giáo trong hoạt động giáo dục - đào tạo. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ viên chức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lí giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”. Cuộc vận động này đạt được những kết quả khả quan, đội ngũ nhà giáo đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, ý thức tổ chức, kỉ luật không ngừng được nâng cao. Chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng lên cả về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học. Phần lớn đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ đào tạo và năng lực sư phạm. Năm học 2012-2013 vừa qua, Trường THTP Kim Xuyên đạt được một số kết quả đáng khích lệ: về đội ngũ giáo viên, nhà trường rất vinh dự có 02 đồng chí được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 03 đồng chí được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, 13 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 44 đng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Về phía học sinh, học sinh giỏi cấp tỉnh là 12 em, HSG toàn diện là 14 em, học sinh học lực khá chiếm tỉ lệ 20,98%, học sinh có hạnh kiểm tốt khá là 84,10%, tỉ lệ tốt nghiệp THPT là 97,7%, tỉ lệ học sinh đỗ Đại học và Cao đẳng đạt 25% (có học sinh đỗ Học viện An ninh với 24 điểm, trong đó môn Lịch sử đạt 9,5 điểm).

Đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là sự cụ thể hóa của cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” của ngành giáo dục. Phong trào thi đua này nhằm mục tiêu: 1 - Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội. 2 - Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp, hiệu quả.

Yêu cầu của Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là tập trung các nguồn lực để giải quyết dứt điểm những yếu kém về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tạo điều kiện cho học sinh khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ, đảm bảo có đủ nhà vệ sinh sạch sẽ. Thầy cô giáo đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hội nhập quốc tế; tăng cường giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh từ thực tiễn. Phong trào thi đua phải đảm bảo tính tự giác, không gây áp lực quá tải trong công việc của nhà trường, sát với điều kiện cơ sở. Sau năm năm triển khai phong trào, Trường THPT Kim Xuyên vinh dự được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013. Đến nay phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã trở thành hoạt động thường xuyên của nhà trường.

Thi đua “dạy tốt, học tốt” là nền tảng của quốc sách giáo dục trong đường lối chiến lược phát triển của Đảng, vì “dạy tốt, học tốt” sẽ làm cho các em trở thành con ngoan, trò giỏi, chủ nhân tương lai của đất nước. Địa phương nào quan tâm đầu tư phát triển giáo dục thì nơi đó sẽ có được những nhân tài đúng như Thân Nhân Trung từng nói: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên”. Đào tạo hiền tài là nhiệm vụ cực kì quan trọng trong chiến lược phát triển con người toàn diện của toàn Đảng, toàn dân. Song hiền tài chỉ có được khi phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” tại các nhà trường được phát triển cả về quy mô và chất lượng. 

Năm học 2013-2014 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị T.Ư 6 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Để thực hiện tốt Kết luận của T.Ư 6 (Khóa XI) và hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng như  hướng tới Kỉ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, mỗi thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Kim Xuyên quyết tâm phấn đấu thi đua “dạy tốt” và “học tốt” hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra trong năm học mới.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Bích Việt tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Kim Xuyên nhân dịp khai giảng năm học mới.


Nguyễn Chí Thức - CBBP Sở Giáo dục và Đào tạo


Thông tin đã đăng